Medisch advies als onderdeel van de schadebehandeling:

De schadebehandeling behelst meer dan alleen gesprekken met u thuis.

Medische machtiging:

Door u wordt een medische machtiging verstrekt die het toelaat dat medische informatie wordt opgevraagd. Zonder die medische machtiging mag geen enkele arts, fysiotherapeut enz medische informatie afgeven aan een letselschade advocaat.

Medisch adviseur:

Door de medisch adviseur dan wel door de advocaat wordt de medische informatie opgevraagd over uw letsel dat het gevolg is van het ongeval. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij huisarts, ziekenhuis, spoedeisende hulp (SEH), fysiotherapeuten, bedrijfsartsen enz. enz. enz.

Medisch advies cruciaal voor letselschade advocaat:

Middels deze medische informatie word geprobeerd om een objectief beeld te verstrekken van uw letsel. Omdat wij als letselschadeadvocaten (maar dat geldt ook voor de behandelaar van de wederpartij) geen artsen zijn, hebben wij medisch adviseurs in dienst die de medische informatie inzichtelijk maken en daaruit conclusies trekken over het letsel. Uiteindelijk zullen de medisch adviseurs ook adviezen aan de letselschade advocaat geven over de vragen zoals:

  • Is er sprake van een medisch causaal verband, aldus een rechtstreeks gevolg tussen het ongeval en het letsel;
  • Is er restletsel;
  • Is er sprake van functionele invaliditeit (beperkingen in de gehele persoon) (afgekort FI);
  • Is er een gevaar voor toekomstige schade (bijvoorbeeld slijtage als gevolg van het ongeval die pas in de toekomst (kan) ontstaan);
  • Is er een reden om en deskundige te laten rapporteren en welke deskundige dient dit te zijn.

Medische gegevens worden dus aan de eigen medisch adviseur gezonden maar ook (in gesloten enveloppe) naar de medisch adviseur van de wederpartij die ook een medisch advies uitbrengt.