BEL VOOR GRATIS ADVIES (+31) 0478 - 52 10 70
Snel contact: 

Soorten letselschade

Soorten letselschade zijn er heel veel. Als gevolg van een val over een stoeptegel of een gladde tegelvloer kan men een been, arm enz. breken. Als gevolg van een autoongeval kan men breuken, kneuzingen, whiplash, hersenschudding, hersenkneuzingen enz. krijgen en als gevolg van een arbeidsongeval kan men ledematen kwijt raken, breuken en kneuzingen oplopen en ook hier bijvoorbeeld ook whiplashletsel. Als gevolg van een val van een paard kan men bijvoorbeeld botbreuken, hoofdletsel en wervelletsel plaatsvinden. Als gevolg van een beet door een hond vinden bijtafdrukken plaats vaak op armen, benen en zeer vaak in het gezicht. Vooral bij kinderen is gezichtsletsel dan vaak aan de orde.
Zie voor deze ondewerpen of beter gezegd de oorzaken van letselschades, onderaan de "homepage".

De schade kan men vervolgens weer onderverdelen in twee soorten schade: de materiële en de immateriële. 

Materiële schade: Wij spreken over materiële schade als het direct geld kost, bijvoorbeeld door inkomensschade, artsbezoeken, reiskosten, pensioenschade enz..

Immateriële schade: Van immateriële schade is sprake wanneer u persoonlijk wordt aangetast, bijvoorbeeld door ontsierende littekens, voortdurende hoofdpijnen, vermoeidheid, duizeligheid enz..

Medische eindtoestand/Definitieve schade: De definitieve schade kan pas worden opgemaakt op het moment dat sprake is van een medische eindtoestand. Dit is de toestand waarbij er geen sprake meer is van een verbetering dan wel een verslechtering van de gezondheid. Eerst op dat moment kan de schade die in het verleden is ontstaan geïnventariseerd worden en kan de schade naar de toekomst doorberekend worden, omdat dan pas bekend is welke beperkingen in de toekomst blijven bestaan.

Een drietal bekende voorbeelden van letselschade zijn:

1. Whiplash: Hierbij ontstaat schade aan de hals of beter gezegd aan de halswervelkolom door krachten van buitenaf. Het meest bekende voorbeeld is de zweepslag als gevolg van een achterop aanrijding of een kop staart botsing. Behalve bij een verkeersongeval met auto's vindt het ook vaak plaats bij sporten. Het betreft hier een S-vormige beweging die spieren, wervels en gewrichten uit elkaar rukt. De symptomen zijn onder andere: nekpijn, pijn aan wervelkolom, hoofdpijnen, duizeligheid, concentratiestoornissen, misselijkheid, vermoeidheid.

 

RSI2. RSI: RSI staat voor de Engelse benaming "Repetitieve Strain Injury". Het betreft hier klachten door het chronisch overbelasten van spieren. Dit overbelasten kan bijv. door het steeds weer opnieuw maken van dezelfde beweging (dynamische RSI) en
door een gebrek aan afwisseling in bewegingen (statische RSI). De klachten doen zich vaak voor in gebieden als de nek, schouders, polsen, handen en ellebogen. bekend is RSI als gevolg van het vele muiswerk bij computers.

 


3. Shock:
Deze schade is tot ontwikkeling gekomen als gevolg van rechterlijke uitspraken. Het betreft i.c. schade die bestaat uit het psychisch letsel dat iemand lijdt als gevolg van het lichamelijk letsel dat aan een andere persoon of zaak wordt toegebracht. De jurisprudentie is tot stand gekomen als gevolg van een moeder die zag hoe haar kind werd overreden en geconfronteerd werd met de gruwelijke gevolgen van dit ongeval.